Kourou et le CSG

IMG_20180804_152814 Fleuve Kourou 1 201808040 Fleuve Kourou 2 201808040 DSCN74340 IMG_20180804_1613501 IMG_20180804_1603390 IMG_20180804_1603560 IMG_20180804_1601170 IMG_20180804_1604470 IMG_20180804_1604250 IMG_20180804_1727390 IMG_20180804_1728480